Plocka ihop dina favoritsnickerier online och få ett kostnadsförslag direkt.
Handla vår noggrant utvalda inredning i Goods. Leverans inom 2-5 dagar.

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Bolagsinformation och kontaktuppgifter

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla köp som görs av kunden (”du” eller ”dig”) via denna webbsida från Cupboards and Goods Sweden AB, 559236-5042, mervärdesskatteregistreringsnummer SE559236504201, Erik Dahlbergsgatan 3, 411 26, med säte i Göteborg, (hädanefter ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Om du har några frågor kring våra produkter, ditt köp eller dessa Villkor kan du kontakta vår kundtjänst på order@cupboardsandgoods.com. Du kan också skicka ett brev till vår adress ovan märkt ”Kundtjänst”.

Allmänt

1. Genom din beställning ingår du ett avtal med oss, enligt dessa Villkor. När du genomför en beställning kommer du att få bekräfta att du beretts tillfälle at ta del av dessa Villkor.

2. Genom att köra ett köp bekräftar du att du är myndig (18 år eller äldre), inte står under förvaltarskap, eller har rätt att göra detta köp, och att du är bosatt i Sverige.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor. Villkoren i den version som är aktuell när du genomför ett köp, är de Villkor som gäller för varje köp.

Beställning

4. Innan du slutför din beställning kommer du att ges tillfälle att gå igenom den och ändra eller ångra din beställning. Efter att du slutfört din beställning kommer en orderbekräftelse att skickas till den e-postadress du uppgivit.

5. När du klickar på ”bekräfta” eller motsvarande uppkommer en bindande beställning och du åtar dig att köpa de produkter du har lagt i din varukorg. Ett bindande avtal har ingåtts när din orderbekräftelse har anlänt till dig.

6. För din rätt att ångra dig, se punkt 15-16. Observera att köp av specialbeställd köksinredning eller måttanpassade produkter inte kan ångras, se punkt 20.

Pris och betalning

7. Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Leveransavgift kan tillkomma och anges i så fall med belopp innan du slutför din beställning.

8. Betalning kan ske mot faktura eller via kreditkort eller debetkort. Specialbeställd köksinredning eller andra måttanpassade produkter betalas med hälften vid beställning (i förskott) och hälften vid leverans. Notera att vi inte påbörjar arbetet med din specialbeställda köksinredning förrän vi mottagit din förskottsbetalning. Alla andra produkter betalas i förskott i samband med beställning. 

Leverans

9. Dina produkter kommer att levereras till den adress du uppgivit vid beställningen eller, om du så har valt, finnas tillgängliga för avhämtning hos oss.

10. Leveranstiderna som anges av oss är ungefärliga, särskilt vad avser specialbeställda kök (se punkt 22). Vi strävar dock alltid efter att kunna leverera så snart som möjligt. 

11. En specialinredd köksinredning eller måttanpassad produkt är vanligen redo för leverans inom åtta veckor.

Reklamation

12. Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av dina produkter reklamera defekta produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid. 

13. Om de produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer vi att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för produkterna, jämte leveranskostnaderna för dessa. För att en produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig vara inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte detta kan motbevisas av oss. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. 

14. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss. Kontaktuppgifterna finns högst upp i dessa Villkor. 

Ångerrätt

15. Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar från det att du mottog produkt från oss, utan att ange något särskilt skäl, och returnera den produkt du har köpt. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss inom denna tid, genom att skicka oss ett klart och tydligt meddelande per e-post eller brev där det framgår vem (namn) som ångrar sitt köp, av vilken produkt(er), när beställningen gjordes, adress och datum då du skickar meddelandet (om via brev). Du kan också använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss, men det är inte ett krav. Våra kontaktuppgifter finns högst upp i dessa Villkor.

16. Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga produkter du vill utöva din ångerrätt för. Vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig för de ångrade köpen, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga) enligt nedan.

Återbetalningar och returer

17. Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som användes för att betala för dina produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade med kreditkort, kommer återbetalningen ske till ditt kreditkort.

18. Om din produkt är defekt, eller om du har utnyttjat din ångerrätt, kommer vi att stå för kostnaden för returleveransen. Du kan använda den retursedel som följde med vid produktens leverans eller kontakta oss för ett erhålla en ny retursedel. För det fall du inte använder vår retursedel svarar du själv för returkostnaden.

19. En förutsättning för fullständig återbetalning är dock att produkt sänds tillbaka i samma skick som den var i när du mottog leveransen. Om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av produkten är du skyldig att ersätta denna. Om produkten inte returneras i det sådant skick har vi rätt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. 

Särskilt om specialbeställd köksinredning

20. Om du har beställt en köksinredning, eller enskilda måttanpassade produkter, av oss gäller inte ångerrätten. Köksinredningen avser en tjänst (montering och specialanpassning) vi påbörjar vid din beställning samt avser en vara som i vissa fall tillverkas enligt dina speciella anvisningar. Enligt lag gäller inte ångerrätt för sådana produkter. När du slutför beställning som innehåller produkt som inte kan ångras kommer du att varslas om detta.

21. Färgerna på din specialbeställda köksinredning kan avvika något från de prover du har kommit i kontakt med. Detta beror på att varje enhet tillverkas speciellt för dig och de olika material som används.

22. Om du har reklamerat en köksinredning från oss, och den produkt i inredningen är av sådan karaktär att den inte lämpligen kan returernas till oss per post eller bud, kommer du istället för att använda en retursedel kontaktas av vår kundtjänst för hanteringen kring hämtning av produkten.

23. Vi räknar med en leveranstid om åtta veckor, om vi inte angivit något annat för ett specialinrett kök. Vi ber dig dock notera att detta är en ungefärlig leveranstid och exakt leveransdatum i alla fall inte kan fastställas vid din beställning, eftersom det beror på hur många beställningar vi har inneliggande och lagerstatus hos våra underleverantörer. Vi strävar dock efter att hålla dig kontinuerligt informerad om vår beräknade leveranstid och du kan alltid kontakta vår kundtjänst för uppdateringar.

Personuppgiftsbehandling

24. När du genomför ett köp hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, i form av namn, personnummer, adress, leveransadress, kontaktuppgifter (företrädesvis telefonnummer och e-postadress) och din betalningsinformation (såsom t.ex. kreditkortsnummer).

25. Vi kommer enbart att behandla dina uppgifter för att administrera köpet, i syfte att uppfylla det avtal vi ingått med dig. Vi kommer inte att dela med oss av uppgifterna till tredje man, utöver nödvändig information till; det transportbolag som bistår oss med leverans av dina produkter; den teknikleverantör som hjälper oss med drift, övervakning och skydd av webbsidan och vår IT-miljö; och den teknikleverantör som hjälper oss att hantera din betalning. Vi kommer inte att spara uppgifterna längre än nödvändigt för att köpet ska kunna genomföras, för att kunna hantera eventuella reklamationer eller utnyttjande av ångerrätt från dig, och för att vi ska kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet. Bara de personer hos oss som behöver tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna genomför avtalet kommer att ha tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, för att förhindra otillåten användning eller att någon icke-behörig kommer åt dina personuppgifter.

26. Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss enligt ovan. Om du vill utnyttja dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

• Invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, för det ändamål du vill att vi ska avbryta behandlingen.

• Begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi tillämpar.

• Erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du erhåller då en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.

• Begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Vi raderar då samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte måste lagra dina uppgifter enligt ett åtagande vi har, till exempel på grund av lag eller avtal.

• Begära att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig rättas. Vi kommer då att rätta de felaktiga uppgifterna.

• Återkalla ditt samtycke. För det fall vår behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kommer vi att upphöra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, för det fall du meddelar oss att du återkalla ditt samtycke.

• Klaga på vår behandling till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se.

Det kostar inget att utnyttja dina rättigheter. Dock, om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (till exempel onödigt repetitiv) förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift eller att vägra tillmötesgå din begäran.

Lag, tvister och anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

27. För dessa Villkor och avtalet mellan dig och oss gäller svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

28. Du som är konsument har dock också rätt, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med oss, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.